ΕΡΓΑ

 • Όλα
 • Κατασκευή
  • Ξενοδοχεία
   • Grande Bretagne
   • King George
   • Louis Hotels
  • Καταστήματα – Εμπορικά Κέντρα
  • Τράπεζες
   • Alpha Bank
  • Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
  • Νοσοκομεία
  • Κτίρια Γραφείων
  • Αθλητικές - Ψυχαγωγικές Εγκαταστάσεις
  • Αρχαιολογικές Εγκαταστάσεις
  • Κτίρια Σχολείων
  • Εκδηλώσεις
  • Ιδιωτικές Μονοκατοικίες – Πολυκατοικίες
  • Έργα Συμμετοχής
 • Συντήρηση
  • Grande Bretagne
  • King George
  • Alpha bank