Ανακατασκευή 12 παιδικών χαρών, Δήμος Αγ.Δημητρίου

Κατηγορία
Αθλητικές - Ψυχαγωγικές Εγκαταστάσεις, Κατασκευή
Σχετικά με το έργο

Ανακατασκευή δικτύων φωτισμού και λοιπών παροχών, τοποθέτηση νέων ιστών φωτισμού, εγκατάσταση και σύνδεση νέων πίλλαρ για την ανακαίνιση 12 παιδικών χαρών στο Δήμο Αγ. Δημητρίου.

εσπα

εσπα 2014-2020