Βρεφονηπιακός Σταθμός, Αργυρούπολη

Κατηγορία
Κατασκευή, Κτίρια Σχολείων
Σχετικά με το έργο

Κατασκευή νέου δικτύου ισχυρών ρευμάτων (φωτισμού, ρευματοδοτών και των υπόλοιπων παροχών), εγκατάσταση και σύνδεση νέων πινάκων, κατασκευή δικτύου δομημένης καλωδίωσης, συστήματος συναγερμού, πυρανίχνευσης και CCTV.

εσπα

εσπα 2014-2020