Κατάστημα Wagamama, Κηφισιά

Κατηγορία
Κατασκευή, Καταστήματα – Εμπορικά Κέντρα
Σχετικά με το έργο

Κατασκευή νέου δικτύου ισχυρών ρευμάτων (φωτισμού, ρευματοδοτών και των υπόλοιπων παροχών), εγκατάσταση και σύνδεση νέων πινάκων, κατασκευή δικτύου δομημένης καλωδίωσης, δικτύου συστήματος συναγερμού και συστήματος CCTV.

εσπα

εσπα 2014-2020