1ο Δημοτικό Σχολείο, Αγ.Δημήτριος

Κατηγορία
Κατασκευή, Κτίρια Σχολείων
Σχετικά με το έργο

Κατασκευή νέου δικτύου ισχυρών ρευμάτων (φωτισμού, ρευματοδοτών και των υπόλοιπων παροχών), εγκατάσταση και σύνδεση νέων πινάκων.

εσπα

εσπα 2014-2020