Κτίριο Γραφείων WIND, Αττική Οδός

Κατηγορία
Κατασκευή, Κτίρια Γραφείων
Σχετικά με το έργο

Κατασκευή δικτύου ισχυρών ρευμάτων (φωτισμού, ρευματοδοτών) και  ασθενών ρευμάτων για τους νέους χώρους γραφείων της εταιρίας Wind Hellas.

εσπα

εσπα 2014-2020