Ανακαίνιση γραφείων LG, Παλαιό Φάληρο

Κατηγορία
Κατασκευή, Κτίρια Γραφείων
Σχετικά με το έργο

Ανακατασκευή δικτύου ισχυρών ρευμάτων (φωτισμού, ρευματοδοτών) και  ανακατασκευή δικτύου δομημένης καλωδίωσης σε χώρους γραφείων του κτιρίου.

εσπα

εσπα 2014-2020