Ανακαίνιση γραφείων LG, Παλαιό Φάληρο

Κατηγορία
Κατασκευή, Κτίρια Γραφείων
Σχετικά με το έργο

Ανακατασκευή δικτύου ισχυρών ρευμάτων (φωτισμού, ρευματοδοτών) και  ανακατασκευή δικτύου δομημένης καλωδίωσης σε χώρους γραφείων του κτιρίου.