Ανακαίνιση καταστήματος Parfumerie

Κατηγορία
King George, Κατασκευή, Ξενοδοχεία
Σχετικά με το έργο

Πραγματοποιήθηκε ανακαίνιση στο ηλεκτρολογικό δίκτυο του καταστήματος, με νέες γραμμές φωτισμού,  ρευματοδοτών και δικτύου Data-Voice.

εσπα

εσπα 2014-2020