Ανακαίνιση κτιρίου τηλεοπτικού σταθμού Alpha, Αττική Οδός

Κατηγορία
Κατασκευή, Κτίρια Γραφείων
Σχετικά με το έργο

Ανακατασκευή δικτύου ισχυρών ρευμάτων (φωτισμού, ρευματοδοτών) και  ασθενών ρευμάτων σε χώρους γραφείων του κτιρίου.

εσπα

εσπα 2014-2020