Ανακαίνιση ξενοδοχείου Hilton

Κατηγορία
Έργα Συμμετοχής, Κατασκευή
Σχετικά με το έργο

Συμμετοχή στις ηλεκτρολογικές εργασίες για την ανακαίνιση του ξενοδοχείου Hilton στην Αθήνα κατά το έτος 2003.

εσπα

εσπα 2014-2020