Ανακαίνιση ξενοδοχειακής μονάδας CORCYRA BEACH

Κατηγορία
Louis Hotels, Κατασκευή, Ξενοδοχεία
Σχετικά με το έργο

Ανακατασκευή του δικτύου ισχυρών (δίκτυο φωτισμού, ρευματοδοτών και υπόλοιπων παροχών), στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ανακατασκευή του δικτύου πυρανίχνευσης του ξενοδοχείου.

εσπα

εσπα 2014-2020