Ανακαίνιση ξενοδοχειακής μονάδας KERKYRA GOLF

Κατηγορία
Louis Hotels, Κατασκευή, Ξενοδοχεία
Σχετικά με το έργο

Ανακατασκευή του δικτύου ισχυρών ρευμάτων (δίκτυο φωτισμού, ρευματοδοτών και υπόλοιπων παροχών), στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις και μερική ανακατασκευή στο δίκτυο πυρανίχνευσης του ξενοδοχείου.

εσπα

εσπα 2014-2020