Ανακαίνιση Alpha Bank Νέου Φαλήρου

Κατηγορία
Alpha Bank, Κατασκευή, Τράπεζες
Σχετικά με το έργο

Ανακατασκευή δικτύου ισχυρών ρευμάτων (δίκτυο διανομής, φωτισμού, ρευματοδοτών, κλιματισμού), εγκατάσταση και σύνδεση νέων πινάκων, κατασκευή νέου δικτύου δομημένης καλωδίωσης, δικτύου πυρανίχνευσης, δικτύου συστήματος συναγερμού.

εσπα

εσπα 2014-2020