ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ METROPOLITAN

Κατηγορία
Κατασκευή, Νοσοκομεία
Σχετικά με το έργο

Ανακατασκευή δικτύου φωτισμού, ρευματοδοτών και δομημένης καλωδίωσης για την ανακαίνιση χώρων εξετάσεων στο νοσοκομείο.

εσπα

εσπα 2014-2020