Ανακατασκευή ηλεκτρικού δικτύου, Δημοτικό Γήπεδο Αγ.Δημητρίου

Κατηγορία
Αθλητικές - Ψυχαγωγικές Εγκαταστάσεις, Κατασκευή
Σχετικά με το έργο

Ανακατασκευή δικτύου ισχυρών (φωτισμού, ρευματοδοτών) και ασθενών ρευμάτων στο Δημοτικό Γήπεδο του Δήμου Αγ. Δημητρίου.

εσπα

εσπα 2014-2020