ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» ΤΥΠΕΤ

Κατηγορία
Κατασκευή, Νοσοκομεία
Σχετικά με το έργο

Κατασκευή νέου δικτύου ισχυρών (δίκτυο διανομής, φωτισμού, ρευματοδοτών, παροχών μηχανημάτων, κλιματισμού) και ασθενών ρευμάτων (δομημένη καλωδίωση, σύστημα πυρανίχνευσης, αυτοματισμού (BMS)), εγκατάσταση νέων πινάκων, συστήματος γείωσης χειρουργείων.