Βιολογικός καθαρισμός Καλύμνου

Κατηγορία
Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Κατασκευή
Σχετικά με το έργο

Κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υποσταθμού, δικτύου διανομής ισχυρών ρευμάτων προς όλα τα κτίρια και τα τμήματα της εγκατάστασης, καθώς και δικτύου αυτοματισμού για την επικοινωνία των Απομακρυσμένων Κέντρων Ελέγχου. Επίσης, κατασκευή δικτύων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων στα διάφορα τμήματα της εγκατάστασης, καθώς και στα κτίρια, που περιλαμβάνουν παροχές και συνδέσεις μηχανημάτων και οργάνων, δικτύου εξωτερικού φωτισμού.