Βιολογικός Καθαρισμός νησί Ψυτάλλειας

Κατηγορία
Έργα Συμμετοχής, Κατασκευή
Σχετικά με το έργο

Συμμετοχή στις ηλεκτρολογικές εργασίες για την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού στο νησί της Ψυτάλλειας (κατασκευή δικτύων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, εντός κτιρίων, στις δεξαμενές και στον περιβάλλοντα χώρο).

εσπα

εσπα 2014-2020