Δημαρχείο Συμπολιτείας Αιγίου

Κατηγορία
Κατασκευή, Κτίρια Γραφείων
Σχετικά με το έργο

Κατασκευή νέου δικτύου ισχυρών ρευμάτων (φωτισμού, ρευματοδοτών και των υπόλοιπων παροχών), εγκατάσταση και σύνδεση νέων πινάκων, κατασκευή δικτύου δομημένης καλωδίωσης, δικτύου συστήματος συναγερμού και πυρανίχνευσης.