Ετήσια πιστοποίηση και θερμογραφία ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Κατηγορία
Grande Bretagne, Κατασκευή, Ξενοδοχεία
Σχετικά με το έργο

Διενεργούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετρήσεις, με πιστοποιημένο όργανο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, σε όλους τους πίνακες των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου. Ταυτόχρονα, πραγματοποιείται θερμογραφικός έλεγχος των πινάκων και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε κάθε χώρο, με πιστοποιημένη θερμοκάμερα, ώστε ο έλεγχος και τα αποτελέσματα της πιστοποίησης να είναι πιο ολοκληρωμένα.