Κατάστημα Pizza Hut, Κηφισιά

Κατηγορία
Κατασκευή, Καταστήματα – Εμπορικά Κέντρα
Σχετικά με το έργο

Ανακατασκευή δικτύου ισχυρών ρευμάτων (φωτισμού, ρευματοδοτών).

εσπα

εσπα 2014-2020