Κτίριο «Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων», ΤΕΙ Λάρισας

Κατηγορία
Κατασκευή, Κτίρια Σχολείων
Σχετικά με το έργο

Κατασκευή δικτύων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων στο τμήμα «Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων» στο ΤΕΙ Λάρισας. Περιλαμβάνονται, το δίκτυο φωτισμού, ρευματοδοτών και λοιπών παροχών, δίκτυο δομημένης καλωδίωσης, πυρανίχνευσης, CCTV. Τοποθέτηση και σύνδεση ηλεκτρικών πινάκων. Κατασκευή δικτύου εξωτερικού φωτισμού, τοποθέτηση ιστών φωτισμού.

εσπα

εσπα 2014-2020