Μετατροπή – Ανακατασκευή 320 δωματίων

Κατηγορία
Grande Bretagne, Κατασκευή, Ξενοδοχεία
Σχετικά με το έργο

Μετατροπές στο ηλεκτρικό δίκτυο των δωματίων του ξενοδοχείου, για λόγους ανακαίνισης και για να συμπεριληφθούν νέες τεχνολογίες (π.χ. νέοι ρευματοδότες usb).

εσπα

εσπα 2014-2020