Πρακτορείο ΔΕΗ, Χαλάνδρι

Κατηγορία
Κατασκευή, Κτίρια Γραφείων
Σχετικά με το έργο

Κατασκευή νέου δικτύου ισχυρών ρευμάτων (φωτισμού, ρευματοδοτών και των υπόλοιπων παροχών), εγκατάσταση και σύνδεση νέων πινάκων, κατασκευή δικτύου δομημένης καλωδίωσης, συστήματος συναγερμού, πυρανίχνευσης και CCTV στο νέο πρακτορείο της ΔΕΗ στο Χαλάνδρι.

εσπα

εσπα 2014-2020