Φωτισμός Ανάδειξης Φρουρίου Αγ.Μαύρας Λευκάδας

Κατηγορία
Αρχαιολογικές Εγκαταστάσεις, Κατασκευή
Σχετικά με το έργο

Κατασκευή νέου δικτύου φωτισμού για την ανάδειξη του Φρουρίου Αγ.Μαύρας στη Λευκάδα, εγκατάσταση νέου πίλλαρ και κατασκευή δικτύου γείωσης.

εσπα

εσπα 2014-2020