13 Αντλιοστάσια Δήμου Αιγείρας

Κατηγορία
Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Κατασκευή
Σχετικά με το έργο

Κατασκευή δικτύων ισχυρών ρευμάτων (παροχές μηχανημάτων, δίκτυο φωτισμού και ρευματοδοτών), καθώς και ασθενών ρευμάτων (παροχές οργάνων αυτοματισμού) σε 13 νέα αντλιοστάσια του Δήμου Αιγείρας.

εσπα

εσπα 2014-2020