Κατασκευή TRANSFER BAGGAGE FACILITY, Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος

Κατηγορία
Αεροδρόμια, Κατασκευή
Σχετικά με το έργο

Κατασκευή νέου χώρου μεταφοράς αποσκευών στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος: εγκατάσταση σχαρών όδευσης, καλωδίων και εξοπλισμού ισχυρών και ασθενών δικτύων.

εσπα

εσπα 2014-2020