Εγκατάσταση Αλεξικέραυνου

Κατηγορία
Grande Bretagne, Κατασκευή, Ξενοδοχεία
Σχετικά με το έργο

Εγκαταστάθηκε σύστημα αντικεραυνικής προστασίας στην ταράτσα του ξενοδοχείου, που περιλαμβάνει τοποθέτηση ακίδων επί ιστών, συλλεκτήριους αγωγούς, αγωγούς καθόδου, την κατάληξη αυτών στο υπόγειο, την επέκταση της γείωσης του κτιρίου και τη σύνδεση του συστήματος σε αυτή. Επίσης, εγκαταστάθηκαν απαγωγείς κρουστικών υπερτάσεων στους πίνακες του ξενοδοχείου.

εσπα 2014-2020